DHS Publishes Fair and Humane Public Charge Rule (Dari)

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده مقرره دسترسی عادلانه و انسانی به مساعدت های دولتی را منظور کرد

Release Date

تاریخ نشر:09/08/2022

واشنگتن – وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (DHS) یک مقرره نهایی را که قرار است در جریده رسمی فدرال به نشر برسد، منظور نموده است. این مقرره وضاحت های لازم را برای تشخیص واجد شرایط بودن استفاده از مساعدت های دولتی توسط متقاضیان غیرشهروند، فراهم می نماید این مقرره در واقع همان تعریف قبلی “استفاده از مساعدت های دولتی” را که  برای چندین دهه تا زمانی نافذ بود که  که اداره قبلی استفاده از خدمات دولتی مانند بیمه صحی میدیکید و مساعدت غذائی  به عنوان شرایط عدم دریافت اقامت دایمی در امریکا تبدیل کرده بود، مجدداً احیا میکند.  نشر این مقرره در واقع  بیانگر تعهد دولت رئیس جمهور بایدن برای بازگرداندن اعتماد به سیستم مهاجرت قانونی ما است.

الجاندرو ان. مایورکاس، وزیر امنیت داخلی در مورد این مقرره، گفت: ”این تصمیم متضمن برخورد عادلانه و انسانی با پناهندگان قانونی و اعضای خانواده های شهروند آمریکایی آنها می باشد.  . مطابق با ارزش‌های بنیادی آمریکا، ما افراد را بخاطر استفاده ازمزایای صحی و سایر خدمات دولتی که در خدمت آنهاست، مجازات نخواهیم کرد. “

اور ایم. جاددو، رییس عمومی اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده در این مورد گفت: ”با توجه به ارزش های رایج در کشورمان، این پالیسی  بیانگر عدالت و احترام به کسانی می باشد که ما خود را خادمان آنها می پنداریم. . اگرچه هنوز کارهای زیادی برای رفع سردرگمی و هراس گذشته وجود دارد، اما به تلاش خویش برای رفع  موانع در سیستم مهاجرت، بازگرداندن باور و اعتماد جمعیت مهاجر به سیستم کاهش میزان  فشار بیش از حد بر پروسه درخواست پناهندگی ادامه خواهیم داد. “

فقره212(a)(4)  قانون مهاجرت و تابعیت امریکا (INA) باشنده گان غیرشهروند را زمانی غیرواجد شرایط اقامت دایمی میدانند که این افراد  “احتمالاً در یک مقطع زمانی به باردوش دولت تبدیل شوند.”

یک غیرشهروند زمانی احتمالاً به «باردوش دولت» تبدیل خواهد شد که  برای امرار معاش و زندگی خویش عمدتاً به کمک های دولت وابسته شود که در این صورت، تقاضای وی برای پذیرش یا اقامت دائم قانونی در امریکا (یا گرین کارت ) میتواند رد شود. تا قبل از سال 2019، استفاده از تقریباً تمامی مساعدت های غیرنقدی دولتی مانند بیمه صحی میدیکید و یا کمک های غذائی از این امر مستثنی بود و تاثیری بردرخواست به گرین کارد نداشت. قانون  سال 2019، که در نهایت لغو شد و حالا قابل اجرا نیست، منجر به کاهش تعداد استفاده کننده گان این برنامه ها گردید که حتی این کاهش  شامل افرادی شد که  تابع شرایط “باردوش” نمی گردیدند مانند اطفال شهروند امریکا که در خانواده های دارای نوعیت شهروندی مختلط زندگی میکردند. نشر این قانون و ثبت آن در جریده رسمی فدرال همان تعریف گذشته از چگونگی استفاده ازمساعدت های دولتی را احیاء نموده و از هرگونه سوءتعبیراز قانون و تاثیرات ناشی از آن جلوگیری می نماید.

به اساس این مقرره و مطابق به رهنمود موقت ساحوی منتشره سال 1999 که برای بیشتر از دو دهه گذشته نافذ بود یک باشنده غیر شهروند زمانی میتواند به عنوان “باردوش” شناخته شود که  وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (DHS)  تشخیص دهد که فرد مذکور  برای امرار معاش و زندگی خویش عمدتاً به مساعدت های دولتی وابسته شده است. چنین تشخیص بر مبنای دلایل ذیل صورت خواهد گرفت:

  • “سن ، حالت صحی، وضعیت خانوادگی؛ دارایی ، منابع و وضعیت مالی؛ و تحصیلات و سطح مهارت‌ یک غیرشهروند” مطابق احکام قانون مهاجرت و تابعیت (INA)؛
  • درج  فورم I-864، سوگندنامه کمک مالی مطابق فقره  213A  قانون مهاجرت و تابعیت (INA)، که  عندالضروت از طرف فرد غیر شهروند  تسلیم داده شده است؛ و
  • دریافت مساعدت های موسوم به (SSI)  قبلا یا فعلاً  توسط فرد غیرشهروند؛ دریافت کمک های نقدی  تحت نام کمک موقت برای خانواده های نیازمند یا (TANF)؛ دریافت مساعدت های دیگر ایالتی، قبیله‌ای، ساحوی یا محلی به عنوان درآمد مالی موسوم به «مساعدت های عمومی»  یا دریافت دوامدار خدمات با پرداخت مصارف توسط دولت.

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (DHS)  دریافت مساعدت های دولتی  توسط اعضای خانواده غیراز خود متقاضی را در تشخیص “باردوش” درنظر نخواهد گرفت. این وزارت همچنین دریافت برخی از مساعدت های غیر نقدی را که دیگر افراد غیرشهروند میتوانند واجد شرایط دریافت آن باشند، در نظر نخواهد گرفت. این مساعدت ها عبارتند از: برنامه کمک اضافی غذایی  یا (SNAP) یا سایر برنامه‌های تقویت تغذیه، برنامه بیمه صحی اطفال (CHIP)، میدیکید (غیر از نهادینه شدن درازمدت)، استفاده از مساعدت های مسکن ، مساعدت های واکسیناسیون یا معاینات امراض ساری یا سایر مساعدت های تکمیلی یا ویژه.

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (DHS) برای تطبیق عادلانه و متداوم این مقررره و اگاهی بهتر عامه از چگونگی تطبیق احکام این مقرره، در نظردارد طرزالعمل مشخص ایرا  در دسترس اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) قرار دهد. . این وزارت  همچنین در در نظردارد به منظور رفع احتمال هرگونه سوتعبیر از قانون و تاثیرات منفی آن در میان افراد غیرشهروند و شهروندان، برنامه های آگاهی عامه و اطلاع رسانی به راه بیاندازد. .

این مقرره پس از نشر در جریده رسمی فدرال به تاریخ 9 سپتامبر سال 2022 سر از تاریخ  23 دسمبر 2022 مرعی الاجرا خواهد بود. بوده در وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (DHS) الی انفاذ مقرره جدید، تمامی درخواستی ها را مطابق قانون فعلی و طرزالعمل ساحوی منتشره سال 1999 انجام میدهد.

اعلامیه امروز یکی از مجموعه اقداماتی می باشد که حکومت فعلی ایالات متحده  برای ایجاد تعادل بهتر در  ماموریت های وزارت امنیت داخلی  و مدیریت موثر و عالانه سیستم مهاجرت ایالات متحده اتخاذ می نماید.

Last Reviewed/Updated:

First appeared on https://www.uscis.gov/newsroom/news-releases/dhs-publishes-fair-and-humane-public-charge-rule-dari and can be found at https://www.uscis.gov/news/rss-feed/59144

The original publication date of this post was September 8, 2022 8:56 pm


Posted

in

by

Tags: